fbpx

Norsk AS

Hva er et norsk AS?

Et norsk AS er kanskje den mest tradisjonelle selskapsformen i Norge.  Et norsk AS er et aksjeselskap hvor eierne (aksjonærene) sitt ansvar er begrenset til aksjekapitalen.  I praksis betyr det at du ikke er personlig ansvarlig for selskapets gjeld.

Et norsk AS gir deg derfor økt trygghet i forhold til andre foretaksformer som for eksempel enkeltmannsforetak eller ANS.  Fordi du kan ansette deg selv i selskapet kan du ofte også oppnå bedre sosiale rettigheter i et AS.  I tillegg skattelegges AS separat fra din egen inntekt og økonomi, med en lav, flat selskapsskatt.

Det er også mange andre fordeler med et norsk AS.  Blant annet er selskapet helt eller delvis fritatt for skatt på utbytte fra avkastning fra aksjeinvesteringer.

For å starte et norsk AS må det skytes inn minst kr 30 000 i aksjekapital.  Denne må skytes inn på konto før selskapet kan registreres i Foretaksregisteret.  Det må settes opp stiftelsesdokumenter og vedtekter og selve registreringsprosessen kan ta noe tid.  Om det haster å få selskapet opp, har vi normalt ferdigregistrerte hylleselskap liggende.

2,290kr

  • Norsk aksjeselskap.
  • En tradisjonell foretaksform som er godt kjent. Vi ordner papirene på et par virketimer og kan bistå med å ordne finansiering av aksjekapitalen.

Revisorplikten for AS er foreslått fjernet. Foreløpig må dog revisor fortsatt bekrefte åpningsbalansen. Du velger selv revisor fra vår base med revisorer over hele Norge, og dekker selv revisors gebyr. I tillegg kommer kr 5570 i gebyr fra Brønnøysundregistrene.

Kan leveres som ferdig hylleselskap samme dag

  • En tradisjonell selskapsform
  • Velkjent i markedet / seriøst inntrykk
  • Kan leveres som hylleselskap på dagen
  • Vi tilbyr Norges laveste pris

Interessert?

FYLL UT SKJEMAET NEDENFOR OG EN AV VÅRE EKSPERTER VIL KONTAKTE DEG